เกาะพระ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะพระ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5,7 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ที่ตั้ง หมู่ที่ 5,7 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประวัติความเป็นมา เกาะพระเป็นเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา สมัยก่อนเกาะพระจะเป็นที่พักของพ่อค้าจากเมืองจีน ที่ นำเรือสำเภาเข้ามาค้าขายกับชาวอยุธยา ?เกาะพระ? ที่ได้ชื่อว่าเกาะพระมีคำบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาศัยอยู่ว่า มีคนเคยเห็นว่าเคยมีวัดและมีการทำบุญกันตลอดทั้งปี เพรามีตั้งของศาล บริเวณ หัวเกาะ กลางเกาะ และท้ายเกาะ และบางคำบอกเล่าก็บอกว่า ที่ได้ชื่อว่าเกาะพระเพราะว่าเมื่อสมัยโบราณ มีการค้าขายทางน้ำ และถ้าผ่านที่ใดก็จะมีการเรียกเก็บภาษี แต่ที่เกาะแห่งนี้ไม่มีการเก็บจึงได้ชื่อว่า?เกาะพระ?
การเดินทาง :  ติดถนน 3477

จำนวนผู้เข้าชม :506