หน้าแรก > ภาคเหนือ > กำแพงเพชร > เมืองกำแพงเพชร > พิพิธภัณฑสถาน จังหวัดกำแพงเพชร
พิพิธภัณฑสถาน จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑสถาน จังหวัดกำแพงเพชร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.48
longitude :  99.53
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี สร้างด้วยไม้สักเป็นเรือนไทยหมู่แบบเรือนไทยภาคกลาง โดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือส่วนของประวัติศาสตร์เมือง ส่วนของมรดกดีเด่น เช่น หินอ่อน แหล่งน้ำมัน และส่วนของชาติพันธุ์วิทยา แสดงถึงชนเผ่าต่างๆ เช่นมูเซอ กระเหรี่ยง ลีซอ การละเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น มีห้องโสตทัศนูปกรณ์ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้ระบบมัลติมีเดีย มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองของจังหวัด ผลิตภัณฑ์ชาวเขาและกลุ่มแม่บ้าน นอกจากนั้นมีศูนย์ จริยศึกษา เพื่อฝึกอบรมงานประณีตศิลป์ ศิลปะประดิษฐ์ สำหรับเยาวชนในวัยเรียน ซึ่งจะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัด โดยจะสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มารยาท การแกะสลัก ร้อยมาลัย ซึ่งจะเปิดสอนเฉพาะวันอาทิตย์ และในบริเวณยังมีสวนกล้วย กว่า ๒๐๐ สายพันธุ์ ซึ่งมีทั้งกล้วยพื้นบ้านไทย และพันธุ์กล้วยนานาชาติ เช่น กล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วยตานีดำ กล้วยคุณหมิง เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กล้วยน้ำหมาก ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทย เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ? ๑๖.๓๐ น.
การเดินทาง :  ถนนปิ่นดำริห์ ใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

จำนวนผู้เข้าชม :742