หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > บุรีรัมย์ > เมืองบุรีรัมย์ > ศาลพระหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลพระหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลพระหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.00
longitude :  103.11
รายละเอียด :  ศาลพระหลักเมืองบุรีรัมย์ ชาวบุรีรัมย์เรียกติดปากว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพราะในอาคารศาลพระหลักเมืองมีทั้งพระหลักเมืองและองค์เจ้าอันเป็นที่เคารพสักการะของคนจีนประดิษฐานรวมอยู่ในอาคารเดียวกัน ศาลพระหลักเมืองบุรีรัมย์มีความสวยงามและมีเอกลักษณืทางด้านสถาปัตยกรรมแบบปราสาทหินเขาพนมรุ้งซึ่งเป็นปราสาทหินที่มีชื่อเสียงของบุรีรัมย์ ที่สำคัญศาลพระหลักเมืองบุรีรัมย์ถือเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจ ความเลื่อมใส ศรัทธา และกิจกรรมต่างๆ ของชาวเมืองบุรีรัมย์
การเดินทาง :  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตอนกลางของจังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ทั้งหมด 6.0 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,750 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 384 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 376 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากสนามบินบุรีรัมย์ประมาณ 30 กิโลเมตร การเดินทางโดยรถยนต์ ถนนสาย 24 บุรีรัมย์-นครราชสีมาระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :611