ศูนย์จำหน่าย OTOP สุรินทร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์จำหน่าย OTOP สุรินทร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.87