วัดศรีพิบูลย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีพิบูลย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดที่มีความร่มรื่นอยู่ติดถนนสายไม้หลา - โคกคราม มีพระแม่ศรีอาริย์ให้กราบไว้บูชา อยู่ในหมู่ที่ 4 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
การเดินทาง :  เดินทางจากนครศรีธรรมราชมุ่งหน้าสู่ทุ่งสง ถนนเพชรเกษม เลี้ยงซ้ายสี่แยกไม้หลา ประมาณ 200 เมตร จะเจอสถานที่ตั้งวัด

จำนวนผู้เข้าชม :481