วัดคูหาสันตยาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดคูหาสันตยาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดคูหาสันตยาราม หรือวัดถ้ำเขาแดง ตั้งอยู่เชิงเขาเป็นแนวเดียวกับวัดคีรีรัตนาราม บรรยากาศภายในวัดมีความร่มรื่นสงบเงียบ เหมาะสำหรับมากราบไว้พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ที่เพิงผาและศึกษาธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นแหล่งพืชพันธ์ุไม้หลากหลายชนิด และมีฝูงลิงให้นักท่องเที่ยวเข้าชม
การเดินทาง :  เดินทางเส้นทางสายเพชรเกษม นครศรีธรรมราช - ทุ่งสง โดยเดินทางมุ่งหน้าจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช กลับรถหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหินตก และขับรถไป ประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :439