วัดพระพรหม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระพรหม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.นาพรุ อ.พระพรหม
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  075845093
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา
การเดินทาง :  เดินทางเข้ามาทางถนน สายนาพรุ - ลานสกา ประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :165