ควนศรีไท

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ควนศรีไท
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.บ้านควนมุด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีฯ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
การเดินทาง :  ถนนเอเชีย สาย 41

จำนวนผู้เข้าชม :54