หน้าแรก > ภาคเหนือ > เพชรบูรณ์ > หล่มสัก > หอนิทรรศน์นครบาลเพ็ชรบูรณ์
หอนิทรรศน์นครบาลเพ็ชรบูรณ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หอนิทรรศน์นครบาลเพ็ชรบูรณ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "หอนิทรรศน์ นครบาลเพ็ชรบูรน์" (Nakornban Phetchabun Exhibition Hall) ที่ศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์ ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราว ประวัติความเป็นมา และข้อมูลเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2486-2487 ครั้งที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้ประกาศและออกพระราชกำหนดให้มีการย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่เพชรบูรณ์ โดยใช้ชื่อว่า นครบาลเพชรบูรณ์ นอกจากนั้น ยังมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและเรื่องราวของตำบลบุ่งน้ำเต้ามาจัดแสดงไว้อีกด้วย
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :551