วัดโตนดหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโตนดหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.9 ต.บางเก่า อ.ชะอำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  ๐๓๒-๕๐๓๐๕๗
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดโตนดหลวงตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา เป็นวัดที่มีความโดดเด่นน่าสนใจทางด้านสถาปัตยกรรม
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :410