หาดองค์นเรศวร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดองค์นเรศวร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.บางเก่า อ.ชะอำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  ๐๓๒-๕๐๓๐๕๗
latitude :  12.88
longitude :  100.02
รายละเอียด :  หาดองค์นเรศวรตั้งอยู่หมู่ ๗ ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :380