ชมช้างอาบน้ำที่วังทะลุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชมช้างอาบน้ำที่วังทะลุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านตากลาง ม.9
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044145029
latitude