หาดสนใหม่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดสนใหม่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.3,ม.4ม.6 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.92
longitude :  99.68
รายละเอียด :  หาดสนใหม่
การเดินทาง :  -จากอำเภอละงูสู่หาดสนใหม่ประมาณ 20 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :79