วัดพระพุทธบาทบัวบาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระพุทธบาทบัวบาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ที่มีใบเสมาหินแกะสลักเป็นรูปต่าง ๆ
การเดินทาง :  บ้านไผ่ล้อม ม.10

จำนวนผู้เข้าชม :441