วัดไพรสุวรรณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดไพรสุวรรณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดไพรสุวรรณ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.57
longitude :  100.30
รายละเอียด :  วัดไพรสุวรรณ ตั้งอยู่ที่บ้านไพรสุวรรณ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นวัดโบราณเก่าแก่มีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปีขึ้นไป และเป็นวัดที่มีประติมากรรมที่สวยงามน่าศึกษามาก มีองค์หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย มีขนาดตักกว้าง 19 นิ้ว เดิมมีพระเกตุทำด้วยทองคำแต่ถูกโจรกรรมจึงได้บูรณะใหม่ ปร ะดิษฐานอยู่ที่วัด โบสถ์วัดไพรสุวรรณ เป็นโบสถ์ที่ได้ค้นพบและถูกบูรณะโดยพระอธิการเรือง มาจากจังหวัดสุโขทัยทำการบูรณะแกะ บานประตู จั่ว พระอุโบสถ
การเดินทาง :  ตั้งอยู่เมืองพิษณุโลก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ ๒๘ กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงสายพิษณุโลก - วัดจุฬามณี อำเภอบางกระทุ่ม เลี้ยวขวาอีก ๑ กิโลเมตร ถึงวัดไพรสุวรรณ ปัจจุบันตั้งอยู่บนฝั่งตะวันอออกของแม่น้ำน่าน

จำนวนผู้เข้าชม :720