วัดโคกสลุด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโคกสลุด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดโคกสลุด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.58
longitude :  100.29
รายละเอียด :  เป็นวัดโบราณเดิมชื่อ วัดโคกสนุก ต่อมากลายเป็นวัดโคกสลุด สร้างครั้งแรกประมาณพุทธศักราช ๒๒๐๐ โดยหลวงพ่ออ่ำ มีเจ้าอาวาสปกครองตามลำ ดับดังนี้ พระอธิการหวน พระอธิการเชื่อม พระอธิการสมบุญ พระสุตการวินิจ พระอธิการเจริญ พระอธิการปอย อุตตโม พระครูพิศาลธรรมวิมล และ พระอธิการ สมชาย อาจารย์ รวม ๙ รูป รวมอายุวัดโคกสลุด ประมาณ ๘๐๐ ปีเศษ
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ห่างจากเมืองพิษณุโลกไปทางทิศใต้ตามเส้นทางสายพิษณุโลก-วัดจุฬามณี - บางกระทุ่ม เลี้ยวขวาข้ามไปฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่านอีก ๒ กิโลเมตร ถึงวัดโคกสลุด รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ ๔๓ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :513