วัดซับข่อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดซับข่อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.26
longitude :  101.04
รายละเอียด :  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ทางศาสนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี่ พระเกจิอาจารย์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มรณะภาพแล้ว ประมาณ 20 กว่าปี สังขาล ของท่านไม่เน่าไม่เปี่อย
การเดินทาง :  การเดินทาง ถนนสายสระบุรี-หล่มสัก โดยทางหลวงหมายเลข 2 จากกรุงเทพฯ-วังชมภู 325 ก.ม. จากวังชมภู-เพชรบูรณ์ 21 ก.ม. รวมระยะทาง กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์ 346 ก.ม.

จำนวนผู้เข้าชม :540