ถ้ำปลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำปลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.1,ม.6 ต.พนมวังก์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  "ถ้ำปลา" เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีลักษณะเด่นในหลายด้าน อาทิ 1. ลักษณะรูปลักษณ์ของหินงอก - หินย้อยที่เกิดอยู่ทั้งในโถงขนาดใหญ่ บริเวณทางเดินและปากทางเข้า - ออกถ้ำ มีสีสันที่สวยงามแปลกตา ทั้งขนาดเล็ก ? ใหญ่ มากมายหลายแบบ กระจายอยู่ทั้งบริเวณเพดาน พื้นและผนังถ้ำ และยังแสดงลักษณะการตกผลึกจากน้ำที่หยดจากเพดานถ้ำ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2. ตำแหน่งที่ตั้งถ้ำปลา เป็นถ้ำที่อยู่บริเวณเชิงเขาพนมวังก์ พื้นถ้ำเป็นทางน้ำที่มีน้ำไหลในบางช่วงของฤดูฝน และอยู่ระดับเดียวกับพื้นราบ ตลอดความยาวของถ้ำ ง่ายแก่การเที่ยวชมของผู้เข้าชมทุกวัย 3. การคมนาคมเข้าถึงปากถ้ำทั้งสองทางอยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมหลัก นั่นคือ อยู่ห่างจากเส้น ทางหลวงหมายเลข 41 ซึ่งเป็นถนน 4 ช่องทางจราจร ประมาณ 1 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวเมืองพัทลุงตามถนนสายหลัก ประมาณ 12 กิโลเมตร 4. สภาพพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบถ้ำเป็นพื้นที่อนุรักษ์ ไม่เป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น มีการตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างๆ 5. ทางเดินภายในถ้ำอยู่ในระดับราบ ไม่ขรุขระ หรือมีก้อนหินกีดขวาง ง่ายแก่การเดินชม 6. ตลอดความยาวของถ้ำที่เจาะทะลุส่วนเหนือของเขาพนมวังก์ แนวตะวันออกเฉียงเหนือ ? ตะวันตกเฉียงใต้ ยาวประมาณ 500 เมตร เป็นถ้ำที่มืด มีลักษณะทางกายภาพที่ค่อนข้างบริสุทธิ์ ยังไม่ถูกบุกรุกหรือถูกทำลายมากนัก
การเดินทาง :  การเดินทางเขาถึงพื้นที่ "ถ้ำปลา" สะดวกมาก เนื่องจากอยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมหลัก และไม่ห่างจากตัวเมืองพัทลุงมากนัก โดยถ้าเริ่มต้นเดินทางจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4047 มาประมาณ 2.3 กิโลเมตร ถึงสี่แยกเอเชีย เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมาย เลข 41 มาประมาณ 8.8 กิโลเมตร แล้วจึงเลี้ยวขวาเข้าไปตามเส้นทางถนนลาดยางภายในหมู่บ้านประมาณ 800 เมตร จากนั้นต่อด้วยการเดินเท้าผ่านสวนยางพารา อีกประมาณ 200 เมตร ก็ถึงตำแหน่งปากถ้ำปลาด้านทิศใต้

จำนวนผู้เข้าชม :160