ถ้ำวังทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำวังทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.6 ต.พนมวังก์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  เป็นถ้ำที่มีความสงบ ร่มรื่น มีสำนักสงฆ์ตั้งอยู่ คือ สำนักสงฆ์ถ้ำวังทอง
การเดินทาง :  เดินทางสะดวก เพราะอยู่ใกล้ถนนเพชรเกษม รถยนต์สามารถเข้าถึง

จำนวนผู้เข้าชม :151