ม่อนพระพุทธบาทสี่รอย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ม่อนพระพุทธบาทสี่รอย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 บ้านนาตารอด ต.หาดงิ้ว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หลวงพ่อแดงเจ้าอาวาสวัดถ้ำฉลองเล่าว่า ในสมัยนั้นมีผู้ที่ดำเนินการก่อสร้างม่อนพระพุทธบาทสี่รอยมี 3 คน คือ 1. เจ้าพระยาคำมุข 2. เจ้าพระยาคำแหง 3. เจ้าพระยาตีนแท่น ตามตำนานสร้างสมัย พ. ศ. ไหนไม่ปรากฎนามตั้งแต่ราชธานีของไทยเจ้าพระยาทั้งสามคนเป็นเพื่อนรักกันเผอิญมาเจอที่พักอาศัยสงบราบรื่นภูมิประเทศเหมาะสมกับการสร้างสิ่งที่จะเอาไว้สักการบูชายึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในเขตนี้จึงได้สร้างม่อนพระบาทสี่รอยขึ้นจึงร่วมใจกันขนหินปูนทรายจากริมน้ำน่านใจเกวียนบรรทุกขึ้นบนเขาบ้างก็หาบขึ้นภูเขาเหนื่อยก็พักเอาแรงเพราะหนทางเป็นป่าเขาไม่มีทางเดินโดยเล่าขานต่อกันว่าเจ้าพระยาตีนแท่นเป็นคนที่ไม่มีนิ้วเท้าชาวบ้านจึงขนานนามและเรียกท่านว่าตีนแท่นมาโดยตลอดสันนิษฐานว่าม่อนพระพุทธบาทสี่รอยมีอายุได้ประมาณ 200 ปีมาแล้ว ต่อมาม่อนพระพุทธบาทเกิดชำรุดทรุดโทรมได้มีหลวงพ่อคำ พ่อเฒ่าแก้วเป็นคนบูรณะพร้องกับเจ๊กซั้วและภาพวาดฝาผนังที่เห็นกันในปัจจุบัน นายเพิ่ม เพ็ชรสวัสดิ์ เป็นคนวาดและศาลาหลังเหนือคนที่สร้างคือ พ่อเฒ่าปี แม่เฒ่าสุข ไม่ทราบนามสกุลเป็นคนบ้านหนองเหี้ยหรือบ้านช่องลมในปัจจุบันและต่อมาพ่อเฒ่าอิ่มและภรรยาซึ่งไม่ปรากฎนามเป็นคนบ้านนาตารอดซึ่งมีฐานะร่ำรวยในแถบนี้ได้ทำการบูรณะซ่อมแซมม่อนพระพุทธบาทสี่รอยต่อมาภายหลังพระครูนิกรธรรมโศกหลวงพ่อฟักเจ้าอาวาสวัดหาดงิ้ว ร่วมกันบูรณะซ่อมแซมร่วมกับกำนันวิสูตร เตรี้ยมชุมพลโดยหลังคาศาลาพระพุทธบาทสี่รอยสร้างโดยใช้ขวดที่เห็นกันในปัจจุบันและก่อสร้างหลวงพ่อมงคลนิมิตซึ่งประดิษฐานที่ม่อนพระพุทธบาทสี่รอยจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันพระพุทธบาทสี่รอยเป็นสถานที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาใช้เป็นที่กราบไหว้สักการบูชาของชาวตำบลหาดงิ้วและตำบลใกล้เคียง
การเดินทาง :  จากตัวจังหวัดเดินทางโดยรถยนต์ ประมาณ 32 กิโลเมตร ตำบลหาดงิ้ว

จำนวนผู้เข้าชม :105