ดงต้นหยี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดงต้นหยี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  0
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  6.76
longitude :  101.32
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม
การเดินทาง :  สามารถเดินทางด้วยรถยนต์และจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :67