ตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :674