วนอุทยานพนมสวาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วนอุทยานพนมสวาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ตำบลนาบัวและตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :