กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก (ไหมพรม)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก (ไหมพรม)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ม.4 บ้านสามขาสันติสุข ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :476