งานประจำปีประกวดธิดาปลานิล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  งานประจำปีประกวดธิดาปลานิล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จัดขึ้นเป็นประเพณีในวันออกพรรษา ของทุกปี
การเดินทาง :  ถนนอุดร-เลย เลี้ยวขาวที่ทางแยก กม.21 ป้ายบอกแยกเทศบาลตำบลหนองบัวบาน ระยะทางจากถนนใหญ่ 4 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :417