หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อุดรธานี > หนองวัวซอ > ประเพณีแข่งเรือ-บุญออกพรรษาปวารณา
ประเพณีแข่งเรือ-บุญออกพรรษาปวารณา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีแข่งเรือ-บุญออกพรรษาปวารณา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บริเวณเขื่อนห้วยหลวง ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กิจกรรมแข่งเรือ 11 ฟีพาย 7 ฟีพาย
การเดินทาง :  ถนนอุดร-เลย เลี้ยวขวา กม.ที่ 21 แยกบ้านหนองบัวบาน

จำนวนผู้เข้าชม :416