ท่าเรืออาจญา -นาแซง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ท่าเรืออาจญา -นาแซง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  บ้านอาจญา หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำเขียว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประเพณีงานบุญแข่งเรือ จะจัดในช่วงหลังจากวันออกพรรษาของทุกปี
การเดินทาง :  จากถนนลาดยาง สายรัตนบุรี-ท่าตูม ผ่านทางบ้านค้อ หมู่ที่ 4 และบ้านสระบาก หมูที่ 7 ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ลักษระเป็นถนนหินคลุก

จำนวนผู้เข้าชม :42