รอยพระพุทธบาท

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  รอยพระพุทธบาท
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พุทธอุทยานวัดเขาศาลา บ้านจรัส หมู่ที่ 1 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เป็นรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาที่หันปลายพระบาท ไปทางทิศตะวันออก ประดิษฐานอยู่บนโขดหินใน ป่าเขาศาลา เป็นรูปสลักหินทรายมีความยาว 3.2 เมตร ด้านส้นพระบาทกว้างประมาณ 70 เซนติเมตร ด้านปลายพระบาท 1.5 เมตร ลึก 20 เซนติเมตร เป็นรอยพระพุทธบาทที่สมบูรณ์และมีความสวยงามอย่างไม่เคยพบเห็นมาก่อน
การเดินทาง :  ทางเท้า,ทางรถ

จำนวนผู้เข้าชม :471