น้ำตกวังตะเคียน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกวังตะเคียน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เหนือน้ำตกไตรคีรีขึ้นไปอีก ประมาณ 2 ก.ม. เดินทางจากอ่างเก็บน้ำบ้านจรัส โดยทางเรือ 45 นาที แล้วเดินเท้าต่อ 2.5 กิโลเมตร หรือเดินเท้าจากเขาศาลาประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นน้ำที่ไหลมาจากลำห้วยรุน ต้นน้ำช่องกะลัน หลักเขตที่ 4 รอยต่ออำเภอบัวเชด-อำเภอสังขะ และประเทศกัมพูชา
การเดินทาง :  ทางเท้า,ทางเรือ,ทางรถ (มอเตอร์ไซด์)

จำนวนผู้เข้าชม :540