อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 2 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านจรัสพัฒนา หมู่ที่ 8 และบ้านตระเวง หมู่ที่ 2 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัด สุรินทร์ มีเนื้อที่ 1,328 ไร่ ความจุ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นท่าเทียบเรือสำหรับนำนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเยี่ยมชนน้ำตกไตรคีรี ใช้เวลาเพียง 45 นาที นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถเดินทางด้วยเรือ พร้อมกับชมทัศนียภาพที่สวยงามสองฝั่งได้ด้วย
การเดินทาง :  ทางเท้า,ทางรถ

จำนวนผู้เข้าชม :508