น้ำตกปะอาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกปะอาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 10 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านโอทะลันพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากบ้านโอทะลันพัฒนา ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นน้ำที่ไหลมาจากลำห้วยสำราญ ต้นน้ำจากช่องสะงำ ช่องระไซร์ และช่องดาระกา มารวมกัน (หลักเขตที่ 1,2) รอยต่อเขตแดนไทย/กัมพูชา
การเดินทาง :  ทางเท้า

จำนวนผู้เข้าชม :502