อ่างเก็บน้ำบ้านทำนบ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำบ้านทำนบ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มีเนื้อที่ 937 ไร่ อยู่ในเขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่า เป็นแหล่งน้ำที่มีความใสสะอาด ตลอดจน สัตว์น้ำทางธรรมชาติที่ชุกชุม ด้านตะวันออกจะมีแพซึ่งนักตกปลาทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นนิยมใช้สำหรับทำกิจกรรมตกปลา นอกจากนี้ด้านตะวันออกซึ่งติดกับโรงเรียนบ้านโอทะลันยังมีเส้นทางไปน้ำตกโอรตราว ระยะทางจากโรงเรียนถึงน้ำตก ไปทางทิศใต้ ประมาณ 5 กิโลเมตร
การเดินทาง :  ทางเท้า,ทางรถ

จำนวนผู้เข้าชม :477