น้ำตกไตรคีรี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกไตรคีรี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ติดกับอ่างเก็บน้ำบ้านจรัส โดยสามารถเดินทางด้วยเรือ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที จากนั้นเดินทางด้วยเท้าอีก 0.5 กิโลเมตร หรือเดิน เท้าจากเขาศาลา 3 กิโลเมตรก็จะสามารถเข้าถึงน้ำตกแห่งนี้ได้ เป็นน้ำตกที่สวยงามและมีชื่อเสียงอย่างมากแห่งหนึ่งของตำบลจรัส ต้นน้ำของน้ำตกแห่งนี้ไหลมาจากห้วยรุน ต้นน้ำช่องกะลัน หลักเขตที่ 4 รอยต่ออำเภอบัวเชด ? อำเภอสังขะ และประเทศกัมพูชา
การเดินทาง :  ทางเรือ,ทางเท้า,ทางรถ (มอเตอร์ไซด์)

จำนวนผู้เข้าชม :551