น้ำตกโอร์ตราว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกโอร์ตราว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ห่างจากบ้านจรัสพัฒนา ไปทางทิศใต้ ประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นน้ำที่ไหล มาจากลำห้วยพะยอมและลำห้วยเสียดจะเอิง ต้นน้ำจาก ช่องกระโดน และช่องพริก รอยต่อเขตแดนไทยกั/มพูชาเป็นน้ำตกขนาดใหญ่และมีความสวยงามเป็นอย่างมาก มีความร่มรื่น ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่าหลากหลายชนิด
การเดินทาง :  ทางเรือ,ทางเท้า,ทางรถ (มอเตอร์ไซด์)

จำนวนผู้เข้าชม :500