วัดขุนสมุทรจีน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดขุนสมุทรจีน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 บ้านขุนสมุทรจีน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดที่แต่เดิมตั้งอยู่ในชุมชน แต่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งทำให้ชุมชนต้องย้ายจากที่อยู่เดิมเพื่อหนึี่้น้ำทะเล แต่วัดไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ ปัจจุบันโบสถ์ของวัดแห่งนี้ จึงเหมือนอยู่ในทะเล เวลาที่น้ำทะเลขึ้นสูง
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางถนนสุขสวัสดิ์ - ป้อมพระจุล จนถึงทางแยกเข้าถนนสุขสวัสดิ์ - นาเกลือ ลงเรือที่ท่าป้ารี่ แล้วไปขึ้นท่าวัดขุนสมุทรทราวาส เดินเท้าจากท่าเรือไปถึงวัดประมาณ 2,000 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :50