หน้าแรก > ภาคกลาง > นครปฐม > บางเลน > อนุสรณ์สถาน พระบิดา 3 เหล่าทัพ
อนุสรณ์สถาน พระบิดา 3 เหล่าทัพ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อนุสรณ์สถาน พระบิดา 3 เหล่าทัพ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลบางระกำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระประวัติโดยสังเขป พระบิดา 3 เหล่าทัพ โดยมีรายพระนามดังนี้ จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครชัยศรีสุรเดช พระบิดาแห่งกองทัพบกไทย ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 17 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาทับทิม พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาโหมด จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาช กรมหลวงพิศนุโลกประชานารถ พระบิดาของกองทัพอากาศไทย ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 40 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 4 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เป็นพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่ 6 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถนริศรราชมหามกุฎวงศ์จุฬาลงกรณ์ นรินทรสยามพิชิตินทรวรางกูร สมบูรณ์พิสุทธิชาติ วิมโลภาษอุทัยปักษ์อรรควรรัตน์ขัตติยราชกุมารกรมหลวงพิศนุโลก วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในการปกป้องผืนแผ่นดิน ไทยมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ รวมทั้งพระองค์ ยังทรงเป็นผู้นำความรู้ ที่ทรงศึกษาด้านการทหารมาใช้วางรากฐานจองกองทัพไทย ให้มั่นคงและเจริญก้าวหน้าสืบมา
การเดินทาง :  1. เดินทางจากตัวอำเภอบางเลน มาทางตำบลบางปลา เข้าเขตตำบลบางระกำ ข้ามสะพานอุมประชานาถวัฒนา ตรงไปจนถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายไป ม.2 บ้านแหล่มไร่ ต.บางระกำ ที่ตั้ง อนุสรณ์สถานฯ 2. เดินทางจากตัวอำเภอนครชัยศรี มาทางตำบลวัดละมุด เลี๋ยวขวาตรงสี่แยกวัดละมุด ตรงไปจนถึงสามแยกวัดบางพระ (วัดหลวงพ่อเปิ่น) ให้เลี้ยวซ้าย ตรงไปเข้าเขตบางระกำ ม.2 บ้านแหล่มไร่ ต.บางระกำ ที่ตั้ง อนุสรณ์สถานฯ

จำนวนผู้เข้าชม :664