หน้าแรก > ภาคใต้ > ปัตตานี > หนองจิก > ฟาร์มตัวอย่าง ฯ บ้านโคกหมัก
ฟาร์มตัวอย่าง ฯ บ้านโคกหมัก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฟาร์มตัวอย่าง ฯ บ้านโคกหมัก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านโคกหมัก ม.1 ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.71
longitude :  101.24
รายละเอียด :  สถานที่ศึกษาเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มีการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ
การเดินทาง :  ใช้ทางหลวงหายเลข 418 แยกบ้านบาซาเอ-นาเกตุ ห่างจากถนน 418 200 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :347