แก่งโตน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แก่งโตน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านปากห้วย ม.7 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ?แก่งโตน? ที่บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ความสวยงาม มีลักษณะเป็นพืดหินหรือโขดหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เรียงกันอยู่อย่างสวยงามกีดขวางทางน้ำไหล ของแม่น้ำเหือง เมื่อฤดูหนาวน้ำลดจะเห็นโขดหิน และน้ำที่ใสสะอาด เมื่อถึงเทศกาลวันสงกรานต์ จะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :448