แก่งคันลืม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แก่งคันลืม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 บ้านคันลึม ต.ทรายมูล อ.พิบูลฯ จ.อุบลฯ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.24
longitude :  105.24
รายละเอียด :  มีลักษณะเป็นแก่ง ไม่มีเกาะ เวลาน้ำลดสามารถเดินข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง ยาวประมาณ 400-600 เมตร
การเดินทาง :  เดินทางด้วยเท้า

จำนวนผู้เข้าชม :589