ทะเลบัวแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ทะเลบัวแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042219797
latitude :  17.11
longitude :  103.01
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์ธรรมชาติหนองหานกุมภวาปี ตำบลแชแล ประกอบด้วย 1.เกาะดอนหลวง 2.นกนาๆพันธ์ 3.ดอกบัวแดง ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมและศึกษาในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี
การเดินทาง :  เส้นทางกุมภวาปี-หนองหาน

จำนวนผู้เข้าชม :414