ดอนหอยหลอด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอนหอยหลอด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บางจะเกร็ง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.36
longitude :  100.02
รายละเอียด :  เป็นดินดอนที่เกิดขึ้นที่ปากน้ำแม่กลอง เป็นสถานที่ที่มีหอยหลอดอาศัยอยู่ ในขณะที่น้ำทะเลขึ้นน้ำจะท่วมพื้นที่บริเวณนี้ เมื่อน้ำลดดอนจะโผล่เป็นที่กว้าง ส่วนมากจะมีประชาชนมาเที่ยวในราวเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :101