ค่ายบางกุ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ค่ายบางกุ้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บางกุ้ง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.45
longitude :  99.94
รายละเอียด :  เป็นค่ายทหารเรือที่มีชื่อปรากฏอยู่ในพงศาวดารชาติไทย เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่เกิดวีรกรรมของชาวแม่กลอง ระหว่างตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงธนบุรี ซึ่งทหารไทย ? จีน โดยการนำของสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราชร่วมรบขับไล่กองทัพพม่า ภายในมีการสร้างศาลพระเจ้าตากสิน และอนุสาวรีย์เป็นอนุสรณ์ นอกจากนี้มีโบสถ์ศาลเจ้าพ่อดำที่มีลักษณะพิเศษ โดยถูกปกคลุมด้วยต้นไทรทั้งหลังเป็นสิ่งแปลกที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม
การเดินทาง :  ตั้งอยู่บริเวณวัดบางกุ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที

จำนวนผู้เข้าชม :111