วัดหงษ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหงษ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านศรีษะแรต ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.54
longitude :  103.02
รายละเอียด :  พระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ พระเจ้าใหญ่เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ปางสมาธิขนาดหน้าตัก 1.6 เมตร สูง 2 เมตร สร้างด้วยศิลาแลง มีลักษณะ ของศิลปะพื้นเมืองปรากฏอยู่มาก ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดหงษ์หรือวัดศรีษะแรดในอำเภอพุทไธสง ทุกปี วันขึ้น 14 ค่ำ หรือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 จะจัดงานเฉลิมฉลองทุกปี
การเดินทาง :  การเดินทางไปวัดจากตลาดพุทไธสง เลี้ยวซ้ายใช้เส้นทางที่จะไปพยัคฆภูมิพิสัย ระยะทางประมาณ 2กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :570