ฟาร์มเบญจรัตน์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฟาร์มเบญจรัตน์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.บ้านแวง อ.บ้านแวง จ.บุรีรัมย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.55
longitude :  103.02
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :481