สถานีบริการน้ำมันปตท.

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สถานีบริการน้ำมันปตท.
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  หมู่5 บ้านแก่นท้าว ต.บ้านแวง อ.พุทไธสงจ.บุรีรัมย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.54
longitude :  103.03
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :452