ชายทะเลสีล้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชายทะเลสีล้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.12
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.48
longitude :  100.85
รายละเอียด :  เป็นจุดชมวิว และที่พักผ่อนตากอากาศ
การเดินทาง :  ถนนสุขุมวิท ทางเข้าวัดสีล้ง

จำนวนผู้เข้าชม :473