วัดบางโฉลงนอก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบางโฉลงนอก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงนอกตั้งอยู่ที่บ้านบางโฉลงนอก หมู่ 1 ต.บางโฉลง มีเนื้อที่ประมาณ 41 ไร่ ภายในวัดมีอุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 26 เมตร กุฏิสงฆ์ 14 หลัง ศาลาการเปรียญ แต่เดิมนั้นสันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ต่อมาขาดผู้ทำนุบำรุงจึงกลายเป็นวัดร้างไปในที่สุดจนประมาณปีพ.ศ. 2478 หลวงเฉื่อยได้ชักชวนประชาชนมาร่วมกันปฏิสังขรณ์วัด มีพระสงฆ์อยู่ประจำสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านนิยมเรียกอีกนามหนึ่งว่า "วัดปากคลอง"
การเดินทาง :  ถนนเทพารักษ์: ขับรถมุ่งตรงออกไปทางชลบุรี ผ่านโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ขับมาเรื่อยๆจนเห็นป้อมตำรวจเล็กๆซ้ายมือ เข้าซอยวัดบางโฉลงนอกจากถนนเทพารักษ์ 400 เมตร ข้ามสะพานเลี้ยวซ้ายเข้าวัดบางโฉลงนอก

จำนวนผู้เข้าชม :481