วัดดอนไก่ดี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดอนไก่ดี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สร้างต้นสมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณ 300 ปีมาแล้วทางวัดยังมีภาพพุทธประวัติซึ่งเป็นรูปหล่อ ใส่กรอบจำนวน 82 รูป ติดตั้งอยู่บนศาลาการเปรียญเป็นแถวยาว เป็นภาพซึ่งแสดงรายละเอียดของพุทธประวัติเป็นอย่างดีซึ่งในประเทศไทยมีภาพพุทธประวัติในลักษณะนี้เพียง 2 วัดเท่านั้น คือ วัดดอนไก่ดี และวัดทองนพคุณ
การเดินทาง :  ถนนสุคนธวิทเลี้ยวขวาซอยเทศบาล1

จำนวนผู้เข้าชม :345