ตลาดน้ำยามเย็น อัมพวา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดน้ำยามเย็น อัมพวา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  อัมพวา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.42
longitude :  99.96
รายละเอียด :  เป็นตลาดริมคลอง ตั้งอยู่ใกล้วัดอัมพวันเจติยาราม (จอดรถที่วัดอัมพวันเจติยารามได้) ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่ช่วงเวลา 15.00 ? 21.00 น.
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :135