ตลาดน้ำบางน้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดน้ำบางน้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บางคนที
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.46
longitude :  99.94
รายละเอียด : 
การเดินทาง :  ตลาดน้ำบางน้อยอยู่บริเวณท่าน้ำวัดเกาะแก้ว มีลานจอดรถขนาดใหญ่ของวัด (สำหรับวันจันทร์และวันศุกร์ในวัดมีตลาดนัด ลานจอดรถจะหายาก) เข้าเมืองสมุทรสงคราม ใช้เส้นทางเดียวกันกับตลาดน้ำอัมพวา ถึงแยกเข้าอัมพวาตรงไปอีก ประมาณ 5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้า สส.6002 (ทางไปบางคนที) ถึงแยกไฟแดงเลี้ยวขวาเล็กน้อยก็เป็นทางเข้าวัดเกาะแก้ว

จำนวนผู้เข้าชม :124